Instalacio.

Aire condicionat

Aire fresc


Splits d'expansió directe, amb un aparell interior i un exterior units per conductes de gas frigorífic.

Sistemes centralitzats per aigua. Amb una unica refredadora d'aigua exterior centralitzada, es poden instal.lar els aparells interiors, que siguin necesaris. S'evita així, omplir la façana d'aparells i a més es un sistema més suau.

Refredament per terra, en habitatges de nova construcció, un sistema molt suau i invisible.

Conductes d'aire, un sistema ràpid i eficaç. Invisible.