Instalacio.

Calefacció

L'escalfor més confortable


RADIADORS (Afeguir un altre tipus a la llista actual - radiadors de disseny). Es possible trobar els radiador que mes be s'adapta al disseny de les seves instal.lacions, aquí trobarà exemples de la gran adaptabilitat d'alguns models de radiadors TERRA TERMIC CONDUCTES D'AIRE CALDERES DE COMBUSTIBLES FOSSILS< CALDERES DE COMBUSTIBLES SOSTENIBLES Per obtenir l'escalfor necesaria per les seves instal.lacions, es pot utilitzar biomassa, que es la materia provinent dels residus vegetals dels boscos, per exemple pinyol d'oliva, closques de fruits secs, diversos tipus de cerals o pellets, que es un producte elaborat amb restes de la industria de llenya, triturades i prensades en petits cilindres, donant un producte homogeni i amb un gran poder calorific. Aquestes calderes son, com les de conbustibles fossils, totalment automatitzades,però a mes son ecologiques i ajuden a un important estalvi economic un cop amortitzada l'inversió. La biomassa és la materia provinent dels residus vegetals dels boscos. L'energia que conté és energia solar emmagatzemada al llarg dels anys per mitjà de la fotosíntesi. El CO2 que desprèn al cremar no contribueix a l'efecte hivernacle, doncs el CO2 que allibera prové de l'atmosfera i no del subsòl com és el cas dels combustibles fòssils. Les calderes i estufes de biomassa poden utilitzar com a combustible les restes forestals triturades, com per exemple pinyol d'oliva, closques de fruits secs, dicersos tipus de cereals, o pellets. El pellet és un producte elaborat amb restes de de la indústria de la llenya. Aquestes restes són triturades i premsades en petits cilindres donant un producte homogeni i amb un gran poder calorífic. Aquest tipus de calderes funcionen totalment automatitzades com les calderes actuals d'altres combustibles.