Instalacio.

Electricitat

Seguretat, confort i rendiment


Realitzem les instal·lacions sempre d'acord amb la reglamentació vigent i confeccionem el butlletí elèctric que ho certifica, tramitem les revisions amb ICICT (empresa col·laboradora amb indústria i que efectua les revisions de les instal·lacions) i si cal fem els tràmits amb l'empresa subministradora. Tots els materials utilitzats per efectuar les instal·lacions compleixen les normatives de seguretat que marca la llei.

IL·LUMINACIÓ
Per il·luminar qualsevol espai de treball, exteriors o habitatges, podem assesorar-lo o fer un estudi per aconsellar-lo i/o guiar-lo, per aconseguir el màxim confort i rendiment dels seus espais. També podem aconsellar-lo per instal·lar les lluminàries amb més baix consum del mercat i presentar-li varies propostes amb el seu estudi econòmic.

TECNOLOGIA LED
Ja fa un temps que es parla dels Leds, en aquests moments estan en plena expansió. Permetrà reduir moltíssim el consum elèctric amb unes bombetes amb una llarga vida útil. La nostra empresa aposta per aquets tipus de lluminàries.

CERTIFICATS I CONTRACTES DE MANTENIMENT
Li podem confeccionar el certificat d'alta de la seva instal·lació
http://www.gencat.cat/oge/doc/doc_58357495_1.doc

I la carpeta de baixa tensió
http://www.gencat.cat/oge/doc/doc_22272742_1.doc

Com a empresa amb la categoria d'instal·ladora especialista, estem autoritzats per confeccionar el contracte de manteniment i portar a terme les revisions anuals a les quals estan obligats a efectuar els titulars de qualsevol local de pública concurrència.

INSTAL·LACIONS LLIURES DE CAMPS MAGNÈTICS
Per les persones preocupades per la seva salut i la de la seva familia, també treballem per poder oferir-li realitzar les instal.lacions de la seva llar o empresa de la manera mes saludable.

DOMÒTICA
Les instal.lacions domotiques faciliten la gestió dels aparells de la seva llar. Podem assesorar-lo per tenir-la en compte a l'hora d'executar els seus projectes.