Instalacio.

Energies Renovables

INSTAL.LACIONS LLIURES DE CAMPS MAGNETICS
Els camps electromagnètics es donen de forma natural en el nostre entorn, i el nostre organisme està habituat a conviure amb ells al llarg de les nostres vides, per exemple, el camp elèctric i magnètic estàtic natural de la Terra, els raigs X i gamma provinents de l’espai i els raigs infrarojos i ultraviolats que emet el Sol, sense oblidar-nos que la pròpia llum visible és una radiació electromagnètica. Actualment estem sotmesos també a nombrosos tipus de camps electromagnètics d’origen artificial: radiofreqüències utilitzades en la telefonia mòbil, ones de ràdio i televisió, sistemes antirobatori, detectors de metalls, radars, comandaments a distància, comunicació sense fils i un llarg etcètera. Tots ells formen part del 'espectre electromagnètic i es diferencien en la seva freqüència, que determina les seves característiques físiques i, per tant, els efectes biològics que poden produir en els organismes exposats. A molt altes freqüències l’energia que transmet una ona electromagnètica és tan elevada que pot arribar a danyar el material genètic de la cel lula  l'ADN, i és capaç d’iniciar un procés cancerigen; aquest és el cas dels raigs X.
Tot i que fins al moment no s’han pogut provar i tampoc s’han desmentit, aquests efectes a llarg termini i/o en quines circumstancies pot arribar a ésser nociu, no està de mes tenir en compte la possibilitat que a la seva llar es minimitzin els camps magnètics, en el grau que es cregui necessari: Des de fer l’instal.lació, creant el minims camps magnetics, en els llocs mes conflictius, fins al muntatge de  reles, perquè només hi hagui electricitat en el moment de utilitzar els seus aparells
 
 ENERGIA SOLAR AIGUA CALENTA SANITARIA Estem en un país amb una alta radiació solar. Això fa molt rentable la seva utilització
. ENERGIA SOLAR PER CALEFACCIÓ És el complement ideal de l'energia provinent de la biomassa.
ENERGIA EOLICA AEROGENERADORS Tú mateix et produeixes l'energia. Aquesta energia la pots utilitzar per a l'escalfament d'aigua per a la calefacció i per a l'aigua calenta de consum
CALDERES DE COMBUSTIBLES SOSTENIBLES? Allarguem la vida de la caldera al fer-la funcionar la meitat del temps.
TECNOLOGIA LED Reduïm el consum d'altres fonts energètiques contaminants. Font ernergètica inesgotable i no subjecte a les pujades de preus. Captadors solars d'alt rendiment i gran superfície de captació.