Instalacio.

Calefacción

L'escalfor més confortable



RADIADORS Es possible encontrar los radiadores que mas se adapten a sus necesidades (precio, confort y dissenyo), Aqui tienen un pequeño resumen de los mas comunes: 


Radiador de aluminio: El mas popular. ràpido i eficaz.


 



Radiador de xapa: De una sola pieza, con la mismas caracteristicas que el anterior.



 


 


Radiador de hierro: El mas rentanble y que agunta mas el calor y por tanto mas confortable.


Radiador de dissenyo: Gran adaptabilidad para passar desapercibido o darle la màxima atención en la decoración de su vivienda o su empresa.




TERRA TERMIC


CONDUCTES D'AIRE CALDERES DE COMBUSTIBLES FOSSILS


CALDERES DE COMBUSTIBLES SOSTENIBLES Per obtenir l'escalfor necesaria per les seves instal.lacions, es pot utilitzar biomassa, que es la materia provinent dels residus vegetals dels boscos, per exemple pinyol d'oliva, closques de fruits secs, diversos tipus de cerals o pellets, que es un producte elaborat amb restes de la industria de llenya, triturades i prensades en petits cilindres, donant un producte homogeni i amb un gran poder calorific. Aquestes calderes son, com les de conbustibles fossils, totalment automatitzades,però a mes son ecologiques i ajuden a un important estalvi economic un cop amortitzada l'inversió. La biomassa és la materia provinent dels residus vegetals dels boscos. L'energia que conté és energia solar emmagatzemada al llarg dels anys per mitjà de la fotosíntesi. El CO2 que desprèn al cremar no contribueix a l'efecte hivernacle, doncs el CO2 que allibera prové de l'atmosfera i no del subsòl com és el cas dels combustibles fòssils. Les calderes i estufes de biomassa poden utilitzar com a combustible les restes forestals triturades, com per exemple pinyol d'oliva, closques de fruits secs, dicersos tipus de cereals, o pellets. El pellet és un producte elaborat amb restes de de la indústria de la llenya. Aquestes restes són triturades i premsades en petits cilindres donant un producte homogeni i amb un gran poder calorífic. Aquest tipus de calderes funcionen totalment automatitzades com les calderes actuals d'altres combustibles.