Instalacio.

Ofertes en aires condicionats

Ofertes en aires condicionats

Aire condicionat amb bomba de calor FAGOR on/off 3000 Frig/h 3500 Kcal/h Aparell + petit material + ma d'obra (*) 534+16% iva= 620 Total instal.lada
Aire condicionat amb bomba calor DAITSU Inverter 3024 Frig/h 3781 Kcal/h Aparell + petit material + ma d'obra (*) 797€ + 16% iva= 924,52€ Total instal.lada
Aire condicionat amb bomba calor DAYKIN Inverter 3500 Frig/h 3000 Kcal/h Aparell + petit material + ma d'obra (*) 937€ + 16% iva = 1086.92€ Total instal.lada

*Oferta vàlida fins a fi d'existencies
(fins 1,5 metres d'instal.lació de gas i amb connexio electrica i desaigua senzilla) PRESSUPOST SENSE COMPROMIS.